Parama

Sekite informaciją apie naujausias
paramos saulės elektrinėms priemones

Spartus ekonomikos augimas ir šiuolaikinių technologijų plėtra per daugelį metų mūsų gyvenimo kokybę pakeitė kardinaliai. Toks ilgą laiką besitęsiantis ir neapdairus visuomenės požiūris į aplinką privedė prie to, jog kartu su visa ES esame priklausomi nuo gamtos išteklių ir energijos importo, todėl atsinaujinantys energijos ištekliai yra vienintelė galimybė sušvelninti žalą gamtai ir tuo pačiu skatinti darnią plėtrą – nuveikti daugiau, bet sunaudoti mažiau išteklių.

LR Energetikos ministerija oficialiame dokumente – Nacionalinėje energetikos strategijoje – užsibrėžė tikslą pasiekti, kad iki 2020 m. elektrą savo reikmėms gaminantys vartotojai sudarytų 2 proc., arba maždaug 34 tūkst., visų Lietuvos elektros energijos vartotojų. Šiuo metu jų vos 850. Ministerija nieko nelaukusi jau ėmėsi veiksmų – išbando įvairius būdus skatindama aktyviai diegti saulės elektrines.

paramos kreive

Kita institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra – vasarą individualių namų savininkus pakvietė teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) individualiuose namuose diegimą ir taršių katilų keitimą į biokuro granulėmis kūrenamus arba į šilumos siurblius. Iš viso buvo numatyta išdalyti 3,3 mln. eurų. Į kvietimą atsiliepė beveik 2000 individualių namų savininkų. Parama pasiteisino, tačiau ko galime tikėtis kitais metais? Ar jau metas diegti saulės elektrines?

paromos pav 2

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams gamintis elektrą patiems tapo paprasčiau. Buitiniams vartotojams, įsirengiantiems iki 5 kW saulės elektrines, nereikia gauti VEI išduodamų leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje ir kreiptis dėl pažymos apie saulės elektrinės įrenginių techninę būklę.

Decentralizuotos elektros energijos gamybos plėtrą skatina ne tik pingančios fotovoltinės saulės elektrinės, tačiau ir kitos naujos technologijos, skatinančios energetikos sistemos decentralizaciją – tarp svarbiausių galima paminėti elektromobilių plėtrą, baterijų sistemas, išmaniąją apskaitą, agregatorių vaidmenį tinklo balansavime, išmaniuosius elektros tinklus, energetinio efektyvumo technologijas, šilumos siurblių diegimą. Taigi ateities elektros energijos gamyba bus vis labiau decentralizuota ir joje dominuos atsinaujinantys energijos ištekliai. Jau dabar kreipkitės į mus ir „Tavo saulė“ darbuotojai padės Jums surasti tinkamiausią energetinį sprendimą!

Fiziniai asmenys, planuojantys įsirengti iki 10 kW saulės elektrines, pirmiausia turi kreiptis į AB ESO ir pateikti paraišką išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti. Vėliau turi būti pateikiami dokumentai dėl leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus bei užpildoma paraiška prijungimo sąlygoms gauti. Sekančio etapo metu svarbu pasirūpinti prijungimo prie elektros tinklo projekto parengimu bei pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį. Toliau esminis momentas – saulės elektrinės įrengimas ir pasiruošimas pajungimui į elektros tinklą! Turint saulės elektrinę reikia kreiptis į VEI ir gauti pažymą apie saulės elektrinės energetikos įrenginių techninę būklę, o tuomet vėl kreiptis į VEI tik šįkart dėl leidimo gaminti elektros energiją. Gavus patvirtinimą belieka sudaryti gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sveikiname – jūs tapote elektros energijos gamintoju! Norint tapti energijos gamintoju bei greitai ir efektyviai įgyvendinti visus ESO reikalavimus, siūlome kreiptis į UAB Tavo saulė specialistų komandą.

2018 m. skelbtame konkurse maksimali skiriama lėšų suma vienam projektui įgyvendinti buvo skaičiuojama pagal elektros galingumą. Kompensacija siekė 336 EUR/kW (fiksuota suma). Konkrečią sumą buvo galima pasiskaičiuoti projekto paraiškos formoje esančioje skaičiuoklėje arba pasitikrinti adresu www.apva.lt. Pavyzdžiui, įsirengus 5 kW saulės elektrinę buvo galima gauti 1680 eurų kompensacijos, o 10 kW elektrinei – 3360 eurų. Kompensuojamos buvo tik išlaidos, kurios buvo patirtos nuo 2015 metų sausio 1 dienos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2019 metų kovo 31 dienos.
Svarbu paminėti, jog saulės jėgainės atsiperkamumas priklauso nuo jos dydžio ir gali svyruoti tarp 9-14 metų. Pavyzdžiui 5 kW saulės elektrinė vidutiniškai atsiperka per 9-10 metų, 10 kW saulės elektrinė atsiperka per 8-9 metus. Jei gavote valstybės paramą atsiprekamumas gali sutrumpėti iki 6-7 metų.

Elektrinė fiziniams asmenims. Esminiai žingsniai
1. Įvertinti, koks yra metinis namų ūkio elektros energijos suvartojimo poreikis.
Pagal tai nusprendžiama, kokios galios elektrinės reikės. Vidutiniškai viename bute per metus yra suvartojama apie 1200 kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Mažame individualiame name elektros sąnaudos sudaro apie 3000 kWh, o dideliame name – maždaug 10000 kWh per metus.

2. Įvertinti, kur būtų galima ją įrengti.
Reikia pagalvoti, ar turima užtektinai vietos ant stogo ar kieme, kur būtų galima sumontuoti elektrinę. Saulės elektrinė gali būti diegiama ne tik ant stogo, bet ir ant žemės. Įprastai moduliai dėstomi į pietų pusę, kampu nuo 10º iki 90º. Lietuvoje efektyviausia nustatyti 34º-38º pasvirimo kampą. Jei namo stogo plokštuma, ant kurios montuojama saulės elektrinė, nėra atsukta į pietų pusę, atitinkamai mažėja sugeneruojamos energijos kiekis. Tam, kad saulės energija būtų panaudojama efektyviausiai, krentantys spinduliai su plokštuma turi sudaryti statų kampą.

3. Paraiškos pateikimas ir sutarties pasirašymas. Rangovo pasirinkimas.
Nusprendus įsirengti saulės elektrinę – pats laikas kreiptis į mūs, kur kompetentingų specialistų komanda paruoš visus reikiamus dokumentus bei leidimus siekiant tapti elektros energijos gamintoju. Pasirašius sutartį su „Tavo saule“ prasideda realių darbų etapas nuo projekto parengimo iki saulės elektrinės montavimo darbų. Viską koordinuoja ir darbus vykdo įmonės vadybininkų, projektuotojų, montuotojų bei elektrikų komanda.

4. Kompensacija.
Laukite, kuomet bus paleista nauja parama saulės elektrinėms (planuojama 2019 m. birželio mėnuo) ir, kartu su mūsų įmone, pateikite dokumentus kompensacijai gauti. UAB Tavo saulė įsipareigoja pateikti reikalingus dokumentus dėl elektrinės kompensacijos lėšas skiriančiai agentūrai, todėl Jums dėl nieko nereikia rūpintis.

Lietuvoje saulės energetikos įstatymų bazė yra pilnai susiformavusi, todėl tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys gali pasinaudoti saulės energijos teikiamais pranašumais bei parama. Šiuo metu saulės jėgaines įsirengiančių įmonių Lietuvoje yra daug, o artimiausiu metu, ypač pramonės srityje, jų gali ir dar padaugėti.
Šalyje veikiančios įmonės ir turinčios saulės elektrines, gali naudotis keliais modeliais. Jei juridinis asmuo įsirengia saulės jėgainę iki 100 kW, jis be jokių kliūčių gali naudotis gaminančio vartotojo modeliu. Bet jei įmonei elektros reikia tikrai daug ir ji pasistato galingesnę elektrinę nei 100 kW, tuomet ji perteklinės energijos negali pasaugoti tinkluose, o turi ją parduoti už rinkos kainą. Palyginus su fiziniu asmeniu, papildomų reikalavimų juridiniam asmeniui, norinčiam tapti gaminančiu vartotoju, nėra.
Gruodžio 20 d. seimas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinamas naujas paramos modelis atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudosiančių elektrinių skatinimui. Tam bus rengiami skaidrūs, atviri ir technologiškai neutralūs aukcionai. Siekiant kuo mažesnio rinkos iškraipymo, naujuoju paramos modeliu tikimasi palaipsniui integruoti AEI naudojančius elektros energijos gamintojus į rinką, todėl jie bus įpareigoti elektros energiją parduoti rinkoje, o taip pat prisiimti balansavimo atsakomybę bei padengti prijungimo prie tinklų išlaidas.

Gamybinės įmonės gali pasinaudoti ir kita paramos priemone – „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pagrindinis šios programos tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Įmonės, planuojančios pasinaudoti šia priemone, turės galimybę įsirengti AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumus, kurti naujas AEI efektyvesnio panaudojimo technologijas ir diegti pramonės įmonėse. Įsirengę saulės elektrinę, įmonės elektros energiją galės panaudoti vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Paramos intensyvumas siekia net iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų! Sekite informaciją apie planuojamus paskelbti kvietimus paramai gauti ir padidinti savo verslo perspektyvas ateityje!

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi elektros energiją gaminančių vartotojų elektros pasaugojimo kainos. Kad būtų aiškiau ir kiekvienas gaminantis vartotojas galėtų pasirinkti jam optimaliausią variantą, žemiau pateikiame skirtingus skaičiavimus, remiantis naujausia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikta informacija (žr. 1 pav.).

  • I Variantas – mokėsite 0,0352 EUR + PVM už pasaugotą kWh.
  • II Variantas – mokėsite 21,48 EUR + PVM už 1 instaliuotą kW.
    Pavyzdžiui, turint 10 kW elektrinę mokėsite 10kW * 21,48 EUR/kW = 214.8 EUR + PVM per metus.
    Tuo atveju, jeigu visą energiją gaminsite ir saugosite tinkluose – mokėsite 214,80 EUR / 10 000 kWh = 0,02148 EUR + PVM už vienos kWh pasaugojimą. Tai yra pigiau, nei renkantis I variantą!
    Jeigu elektros energijos neplanuojate saugoti, o viską suvartoti iš karto, tuomet jūsų mokamas abonentinis mokestis bus tik papildomos išlaidos. Taigi labai svarbu tiksliai suskaičiuoti, ar bus daugiau saugoma tinkluose, ar suvartojama iš karto ir tada nuspręsti, ar verta mokėti abonentinį mokestį ar geriau brangiau mokėti už kWh, bet tuo atveju atsiranda rizika, kad jų bus pasaugoma tik nedidelė dalis.
  • III Variantas (mišrusis) – mokėsite abonentinį mokestį 10,74 EUR/kW + 0,0176 EUR +PVM už pasaugotą kWh.
  • IV Variantas – jeigu atiduosite 36% nuo pasaugomos energijos. Darant prielaidą, kad maždaug pusę energijos suvartosite iš karto, o kitą dalį pasidėsite pasaugojimui – siūlome 18-20% padidinti Jūsų planuojamos elektrinės galingumą IR UŽ ELEKTRĄ BEI JOS PASAUGOJIMĄ ATEITYJE NEBEMOKĖSITE PINIGŲ (atsiskaityti pagamintos energijos pertekliumi)!

SVARBU. Gaminantys vartotojai gali metus padirbti su bet kuriuo planu, o po metų daryti išvadas ir pasirinkti jiems priimtiniausią planą.

Paslaugų kainos (be PVM) ir procentinis dydis, taikomi už pasinaudojimą elektros tinklais nuo 2019 m. sausio 1 d.