Parama

Sekite informaciją apie naujausias
paramos saulės elektrinėms priemones

Paskelbtas kvietimas nedidelių, iki 10 kw galios saulės elektrinių įsirengimui

 • Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai: a) saulės šviesos energijos moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65). Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo ir/arba vystytojas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.
 • Galimi pareiškėjai – Fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą. 
 • Kvietimui skirta 3,1 mln. Eurų.
 • Registracijos formos gali būti teikiamos nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 21 d. 17.00 val.

Paskelbtas kvietimas nedidelių, iki 10 kw galios saulės elektrinių įsigijimui iš elektrinių parkų

 • Fizinis asmuo gali įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, arba 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai: 1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); 2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65). Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.
 • Finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje). 
 • Kvietimui skirta kiek daugiau nei 12,48 mln. Eurų.
 • Registracijos formos gali būti teikiamos nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 21 d. 17.00 val.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės  ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

 • Nuo 2020 m. birželio 1 d. 8.00 val. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės  ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams (toliau – Priemonė)“.
 • Paraiškas gali teikti valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai.
 • Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.
 • Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
 • 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 15 mln. Eur. 
 • Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 1 d. iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau nei 3 darbo dienas.

Liepos mėn. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė svarbią informaciją apie paraiškų vertinimą ir finansavimo skyrimą

LR Energetikos ministerija oficialiame dokumente – Nacionalinėje energetikos strategijoje – užsibrėžė tikslą pasiekti, kad iki 2020 m. elektrą savo reikmėms gaminantys vartotojai sudarytų 2 proc., arba maždaug 34 tūkst., visų Lietuvos elektros energijos vartotojų. Šiuo metu jų vos 850. Ministerija nieko nelaukusi jau ėmėsi veiksmų – išbando įvairius būdus skatindama aktyviai diegti saulės elektrines.

paramos kreive

Kita institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra – vasarą individualių namų savininkus pakvietė teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) individualiuose namuose diegimą ir taršių katilų keitimą į biokuro granulėmis kūrenamus arba į šilumos siurblius. Iš viso buvo numatyta išdalyti 3,3 mln. eurų. Į kvietimą atsiliepė beveik 2000 individualių namų savininkų. Parama pasiteisino, tačiau ko galime tikėtis kitais metais? Ar jau metas diegti saulės elektrines?

paromos pav 2

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams gamintis elektrą patiems tapo paprasčiau. Buitiniams vartotojams, įsirengiantiems iki 5 kW saulės elektrines, nereikia gauti VEI išduodamų leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje ir kreiptis dėl pažymos apie saulės elektrinės įrenginių techninę būklę.

Decentralizuotos elektros energijos gamybos plėtrą skatina ne tik pingančios fotovoltinės saulės elektrinės, tačiau ir kitos naujos technologijos, skatinančios energetikos sistemos decentralizaciją – tarp svarbiausių galima paminėti elektromobilių plėtrą, baterijų sistemas, išmaniąją apskaitą, agregatorių vaidmenį tinklo balansavime, išmaniuosius elektros tinklus, energetinio efektyvumo technologijas, šilumos siurblių diegimą. Taigi ateities elektros energijos gamyba bus vis labiau decentralizuota ir joje dominuos atsinaujinantys energijos ištekliai. Jau dabar kreipkitės į mus ir „Tavo saulė“ darbuotojai padės Jums surasti tinkamiausią energetinį sprendimą!

Po itin aktyvaus sausio mėnesio, kuomet buvo paskelbtas konkursas teikti paraiškas, norint gauti paramą saulės elektrinių įrengimui, dalinamės labai džiugiomis žiniomis būtent JUMS:

 • Daugiausia gyventojų kreipėsi dėl paramos saulės elektrinėms individualiuose namų ūkiuose įsirengti.
 • Saulės elektrinių įrengimui arba įsigijimui namų ūkiuose vietoje planuotų 9 mln. Eur. bus skirta 15,54 mln. Eur. – šios lėšos rezervuotos daugiau nei 6700 gyventojų.
 • Planuojama iki kovo 5 d. per aplinkos projektų informacinę sistemą APVIS informuoti gyventojus, kuriems yra rezervuotos kompensacinės išmokos.
 • Finansavimas bus skirtas visiems pareiškėjams, kurie atitiko reikalavimus ir teisingai užpildė paraiškas.
 • Dalis paraiškų dėl saulės elektrinių neatitiko nustatytų kriterijų, taip pat buvo netiksliai užpildytos. Siekiant, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasinaudoti finansinėmis galimybėmis, APVA kreipėsi į gyventojus, prašydama patikslinti paraiškas.

Jeigu Jūsų paraiška buvo patvirtinta ir Jums skiriamas finansavimas, tuomet įsidiegti saulės elektrinę ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą privaloma  ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. spalio 31 d.! 

Jeigu gavote finansavimą – planuokime darbus iš anksto! Mūsų specialistų komanda pasirūpins, kad Jūsų saulės elektrinė įdarbintų pirmuosius šio pavasario saulės spindulius!

Lietuvoje saulės energetikos įstatymų bazė yra pilnai susiformavusi, todėl tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys gali pasinaudoti saulės energijos teikiamais pranašumais bei parama. Šiuo metu saulės jėgaines įsirengiančių įmonių Lietuvoje yra daug, o artimiausiu metu, ypač pramonės srityje, jų gali ir dar padaugėti.
Šalyje veikiančios įmonės ir turinčios saulės elektrines, gali naudotis keliais modeliais. Jei juridinis asmuo įsirengia saulės jėgainę iki 100 kW, jis be jokių kliūčių gali naudotis gaminančio vartotojo modeliu. Bet jei įmonei elektros reikia tikrai daug ir ji pasistato galingesnę elektrinę nei 100 kW, tuomet ji perteklinės energijos negali pasaugoti tinkluose, o turi ją parduoti už rinkos kainą. Palyginus su fiziniu asmeniu, papildomų reikalavimų juridiniam asmeniui, norinčiam tapti gaminančiu vartotoju, nėra.
Gruodžio 20 d. seimas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinamas naujas paramos modelis atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudosiančių elektrinių skatinimui. Tam bus rengiami skaidrūs, atviri ir technologiškai neutralūs aukcionai. Siekiant kuo mažesnio rinkos iškraipymo, naujuoju paramos modeliu tikimasi palaipsniui integruoti AEI naudojančius elektros energijos gamintojus į rinką, todėl jie bus įpareigoti elektros energiją parduoti rinkoje, o taip pat prisiimti balansavimo atsakomybę bei padengti prijungimo prie tinklų išlaidas.

Gamybinės įmonės gali pasinaudoti ir kita paramos priemone – „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pagrindinis šios programos tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Įmonės, planuojančios pasinaudoti šia priemone, turės galimybę įsirengti AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumus, kurti naujas AEI efektyvesnio panaudojimo technologijas ir diegti pramonės įmonėse. Įsirengę saulės elektrinę, įmonės elektros energiją galės panaudoti vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Paramos intensyvumas siekia net iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų! Sekite informaciją apie planuojamus paskelbti kvietimus paramai gauti ir padidinti savo verslo perspektyvas ateityje!

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi elektros energiją gaminančių vartotojų elektros pasaugojimo kainos. Kad būtų aiškiau ir kiekvienas gaminantis vartotojas galėtų pasirinkti jam optimaliausią variantą, žemiau pateikiame skirtingus skaičiavimus, remiantis naujausia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikta informacija (žr. 1 pav.).

 • I Variantas – mokėsite 0,0352 EUR + PVM už pasaugotą kWh.
 • II Variantas – mokėsite 21,48 EUR + PVM už 1 instaliuotą kW.
  Pavyzdžiui, turint 10 kW elektrinę mokėsite 10kW * 21,48 EUR/kW = 214.8 EUR + PVM per metus.
  Tuo atveju, jeigu visą energiją gaminsite ir saugosite tinkluose – mokėsite 214,80 EUR / 10 000 kWh = 0,02148 EUR + PVM už vienos kWh pasaugojimą. Tai yra pigiau, nei renkantis I variantą!
  Jeigu elektros energijos neplanuojate saugoti, o viską suvartoti iš karto, tuomet jūsų mokamas abonentinis mokestis bus tik papildomos išlaidos. Taigi labai svarbu tiksliai suskaičiuoti, ar bus daugiau saugoma tinkluose, ar suvartojama iš karto ir tada nuspręsti, ar verta mokėti abonentinį mokestį ar geriau brangiau mokėti už kWh, bet tuo atveju atsiranda rizika, kad jų bus pasaugoma tik nedidelė dalis.
 • III Variantas (mišrusis) – mokėsite abonentinį mokestį 10,74 EUR/kW + 0,0176 EUR +PVM už pasaugotą kWh.
 • IV Variantas – jeigu atiduosite 36% nuo pasaugomos energijos. Darant prielaidą, kad maždaug pusę energijos suvartosite iš karto, o kitą dalį pasidėsite pasaugojimui – siūlome 18-20% padidinti Jūsų planuojamos elektrinės galingumą IR UŽ ELEKTRĄ BEI JOS PASAUGOJIMĄ ATEITYJE NEBEMOKĖSITE PINIGŲ (atsiskaityti pagamintos energijos pertekliumi)!

SVARBU. Gaminantys vartotojai gali metus padirbti su bet kuriuo planu, o po metų daryti išvadas ir pasirinkti jiems priimtiniausią planą.

Paslaugų kainos (be PVM) ir procentinis dydis, taikomi už pasinaudojimą elektros tinklais nuo 2019 m. sausio 1 d.

Susisiekime konsultacijai