Parama

Sekite informaciją apie naujausias paramos saulės elektrinėms priemones:

Kovo 31 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas saulės elektrinių įrengimui namų ūkiuose arba įsigijimui iš elektrinių parko

 • Nuo kovo 31 d. skelbiamas naujas kvietimas gauti subsidiją įsirengti nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrines arba jas įsigyti iš elektrinių parko.
 • Finansinio skatinimo priemonės yra skirtos gyventojams, kurie saulės elektrines įsirengs savo namuose arba ją įsigys iš nutolusių saulės elektrinių parko. 
 • Gyventojai, kurie ketina įsirengti saulės elektrinę toje vietoje, kur ir vartos elektros energiją, geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose arba elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje, gali gauti 243 eurų arba 323 eurų kompensaciją už 1 kW, priklausomai nuo to, ar elektrinę įrenginės su inverteriu ar be jo.
 • Gyventojams, kurie įsigys saulės elektrinę iš elektrinių parko, kompensuojami 323 eurai už 1 kW. 
 • Parama skiriama įsigyti iki 10 kW galios elektrinei. Gyventojai gali įsigyti ir didesnės nei 10 kW galios elektrinę, tačiau finansavimas bus skiriamas už 10 kW.
 • Jeigu parama gyventojui jau anksčiau buvo skirta mažiau nei 10 kW saulės elektrinei įrengti, tuomet finansavimas tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui gali būti skiriamas iki 10 kW suminei galiai pasiekti. Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal elektros energijos tiekimo sutartį ir kitus sutarties priedus, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju. Jeigu gyventojas jau yra gavęs paramą 10 kW saulės elektrinei įrengti, tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui, finansavimas daugiau negali būti skiriamas.
 • Saulės elektrinių įrengimui arba įsigijimui skirta 12 mln. Eur. 
 • Registracijos formos gali būti teikiamos iki 2021 balandžio 30 d. 15.45 val.
 • Suteikiamos paramos dydis gali skirtis, priklausomai nuo elektrinės įsigijimo sąlygų. Atitinkamai jis yra:
  • 323 Eur./kW perkant iš karto
  • 381 Eur./kW perkant išsimokėtinai
  • 241 Eur./kW norint išplėsti turimą elektrinę, ją papildant tik naujais moduliais
 • Daugiau informacijos rasite mūsų Naujienų skiltyje paspaudę ant šios nuorodos.

Jau nuo š. m. kovo 31 d. gyventojai gali teikti paraiškas ir gauti paramą nedidelės galios saulės elektrinėms įsirengti (iki 10 kW) arba saulės parkuose įsigyti. Paraiškas galima teikti visą mėnesį.

 • Siekiant dar labiau padidinti atsinaujinančių šaltinių energetiką ir vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus, priemonei „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose“ skirta dar 12 mln. Eur. ES lėšų.
 • Gyventojai, kurie ketina įsirengti saulės elektrinę toje vietoje, kur ir vartos elektros energiją, geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose arba elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje, galės gauti 243 eurų arba 323 eurų kompensaciją už 1 kW, priklausomai nuo to, ar elektrinę įrenginės su inverteriu ar be jo.
 • Gyventojams, kurie įsigys saulės elektrinę iš elektrinių parko, bus kompensuojama 323 eurai už 1 kW.
 • Prieš įsirengdami saulės elektrines, gyventojai turi įsivertinti savo elektros vartojimo poreikius ir technines elektrinės prijungimo galimybes. Dėl to rekomenduojama pasikonsultuoti su mūsų specialistais ir iš anksto pasiruošti paramai!

Lietuvoje saulės energetikos įstatymų bazė yra pilnai susiformavusi, todėl tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys gali pasinaudoti saulės energijos teikiamais pranašumais bei parama. Šiuo metu saulės jėgaines įsirengiančių įmonių Lietuvoje yra daug, o artimiausiu metu, ypač pramonės srityje, jų gali ir dar padaugėti.
Šalyje veikiančios įmonės ir turinčios saulės elektrines, gali naudotis keliais modeliais. Jei juridinis asmuo įsirengia saulės jėgainę iki 100 kW, jis be jokių kliūčių gali naudotis gaminančio vartotojo modeliu. Bet jei įmonei elektros reikia tikrai daug ir ji pasistato galingesnę elektrinę nei 100 kW, tuomet ji perteklinės energijos negali pasaugoti tinkluose, o turi ją parduoti už rinkos kainą. Palyginus su fiziniu asmeniu, papildomų reikalavimų juridiniam asmeniui, norinčiam tapti gaminančiu vartotoju, nėra.
Gruodžio 20 d. seimas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinamas naujas paramos modelis atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudosiančių elektrinių skatinimui. Tam bus rengiami skaidrūs, atviri ir technologiškai neutralūs aukcionai. Siekiant kuo mažesnio rinkos iškraipymo, naujuoju paramos modeliu tikimasi palaipsniui integruoti AEI naudojančius elektros energijos gamintojus į rinką, todėl jie bus įpareigoti elektros energiją parduoti rinkoje, o taip pat prisiimti balansavimo atsakomybę bei padengti prijungimo prie tinklų išlaidas.

Gamybinės įmonės gali pasinaudoti ir kita paramos priemone – „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pagrindinis šios programos tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Įmonės, planuojančios pasinaudoti šia priemone, turės galimybę įsirengti AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumus, kurti naujas AEI efektyvesnio panaudojimo technologijas ir diegti pramonės įmonėse. Įsirengę saulės elektrinę, įmonės elektros energiją galės panaudoti vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Paramos intensyvumas siekia net iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų! Sekite informaciją apie planuojamus paskelbti kvietimus paramai gauti ir padidinti savo verslo perspektyvas ateityje!

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvos energetikos sektorius buvo iš esmės restruktūrizuotas, siekiant sumažinti ir galiausiai visiškai panaikinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos, kuri lėmė nepagrįstai dideles išteklių kainas ir energetikos kaip politinės įtakos naudojimą. Įgyvendinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), vykdant energetikos sektoriaus struktūrines reformas ir strateginius projektus, padidėjo energijos tiekimo maršrutų ir šaltinių įvairovė, sumažėjo energijos išteklių kaina vartotojams.

Atsižvelgiant į šiuos rezultatus ir naujus 2030 m. ES energetikos ir klimato srities tikslus bei naujas tendencijas energetikos sektoriuje, 2018 m. birželio mėn. Seimas patvirtino atnaujintą NENS, kurioje įtraukti valstybės pagrindiniai energetikos politikos uždaviniai, kryptys ir jų įgyvendinimo uždaviniai iki 2030 m. bei vizija iki 2050 m. Pagal atnaujintą NENS, bus išlaikytas vykdomos politikos ir krypčių tęstinumas AEI ir energijos efektyvumo srityse, bus pagerintas Lietuvos investicinis patrauklumas, įgyvendintos naujos ŠESD neišmetančios ir nulinės taršos klimato kaitos poveikiui atsparios technologijos, bus skatinamos inovacijos energetikos sektoriuje ir užtikrinama pažanga energetikos srityje. Iš energetikos technologijas importuojančios šalies Lietuva turi tapti energetikos technologijas kuriančia ir eksportuojančia šalimi.

2018 m. AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime sudarė 24,21 proc., įvertinus statistinį energijos perdavimą Liuksemburgui. Šiuos rezultatus daugiausia lėmė AEI dalis šilumos sektoriuje, kuri sudarė 46,50 proc.. AEI dalis elektros gamyboje sudarė 18,41 proc., transporto sektoriuje – 4,33 proc. Lietuva ES nustatytą 23 proc. tikslą 2020 m. pasiekė ir viršijo dar 2014 m., kai AEI dalis bendrame
galutiniame energijos suvartojime sudarė 23,66 proc.. Todėl 2017 m. dalį susidariusio perviršio Lietuva perdavė Liuksemburgui ir tapo pirmąja ES valstybe nare, pasirašiusia bendradarbiavimo susitarimą dėl statistinių atsinaujinančių energijos išteklių kvotų perdavimo.

Lietuva ketina iki 2030 m. pasiekti 45 proc. AEI tikslą galutiniame energijos suvartojime. Tai bus pasiekta organizuojant neutralius skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir plačiai diegiant privatiems energijos vartotojams ir bendruomenėms priklausančius mažos galios atsinaujinančios energijos įrenginius. Siekiant sėkmingai integruoti didesnius atsinaujinančios energijos kiekius ir didelį elektrą gaminančių vartotojų skaičių, numatoma investuoti į pažangiąsias energijos sistemas, įskaitant perdavimo, skirstymo ir kaupimo infrastruktūrą, ir į reikiamų balansavimo pajėgumų kiekio didinimą.

Saulės elektrinės skaičiuoklė

Call Now Button