House-with-Solar-Panels-4

2024 m. birželio 12 d. įsigalioję Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo (PETA) atnaujinimai suteikia daugiau galimybių tiek privatiems, tiek verslo klientams į tinklą pajungti nuosavą saulės ar vėjo elektrinę.

Iki PETA įsigaliojimo, prie tinklo pirmieji būdavo prijungiami tie klientai, kurie ankščiau pateikdavo paraiškas. Tačiau ši tvarka buvo ydinga, nes, klientai kurie teikdavo paraiškas vėliau, nebegaudavo galimybės prijungti savo elektrinės prie tinklo.

Atnaujinta tvarka numato, kad privatūs klientai galės įsirengti saulės ar vėjo elektrinę su galimybe patiekti elektrą į skirstomąjį tinklą iki 10 kW, neatsižvelgiant ar yra likę laisvų pralaidumų. Jeigu konkrečiame ruože pralaidumų bus, išlieka galimybė į tinklą pajungti galingesnę nei 10 kW elektrinę.

Verslo subjektams, norintiems įsirengti saulės elektrinę, taip pat atsiranda didesnės galimybės – iki šiol buvo 20 tinklo ruožų, kuriuose buvo likę laisvi pralaidumai didesni nei 100 kW. Po atnaujinimo, tokių ruožų bus net 50 iš 67 galimų, o tai reiškia, jog didesnėje Lietuvos teritorijoje atsiranda laisvų pralaidumų ir skirtingų regionų įmonės turės galimybę prijungti vėjo ar saulės elektrinę prie tinklo.

Dar vienas svarbus atnaujinimas, kuris sudaro didesnes galimybes verslui įsirengti saulės ar vėjo elektrinę – nepriklausomai nuo laisvų pralaidumų ruožuose, verslo subjektai galės įsirengti elektrinę iki 10 kW.

Tokia tvarka lig šiol buvo taikoma fiziniams asmenims, o nuo šiol tuo galės pasinaudoti ir juridiniai asmenys. Patvirtinus PETA pokyčius taip pat atsiranda galimybės įsirengti pramoninius kaupimo įrenginius ir jų pagalba kaupti savo pagamintą elektrą bei esant poreikiui ją panaudoti arba atiduoti į tinklą.

Detalesnę informaciją apie PETA atnaujinimus rasite ESO pranešime spaudai.