50 kW solar power plant on Telšiai police station roof, Lithuania2-min

Paraiškos priimamos nuo: 2022-09-22 08:00 iki: 2023-04-07 17:00

Kvietimui skirta suma: 3 000 000 Eur.

Kompensacinė išmoka: 360 210 Eur.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai.

Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei jis pateikia dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei.

2. Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Klimato kaitos programą, jeigu dėl tokių lėšų yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas.

3. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią Pažangos priemonės aprašo priemonę.

4. Pareiškėjas gali įsirengti ne galingesnį kaip 500 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginį.

5. Pareiškėjui įsigijus saulės elektrinę ar jos dalį iš saulės parkų, subsidija už elektros energijos kaupimo įrenginį  neteikiama.

6. Pareiškėjas iki projekto laikotarpio įgyvendinimo pabaigos turi būti tapęs gaminančiu vartotoju teisės aktuose nustatyta tvarka.

7. Pareiškėjas įsipareigoja projekto metu įrengtą elektros energijos kaupimo įrenginį ir jame kaupiamą elektros energiją  penkerius metus pasibaigus projektui vartoti savo reikmėms.

8. Pareiškėjai negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu ūkinė veikla vykdoma, negali iš projektui skirtų paramos lėšų įsigytos elektros energijos kaupimo įrenginio  sukauptos energijos naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.

Tinkamos finansuoti išlaidos

  1. ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys;
  2. ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022 – 2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos t.y. 2022 m. balandžio 20 d.

Paraiškas galima teikti per Agentūros informacinę sistemą APVIS: https://apvis.apva.lt/

Išsamią informaciją apie šį paramos kvietimą rasti mūsų “Parama valstybinėms įstaigoms” puslapyje.

Call Now Button